03/11/15 р. Педагогічна рада на тему: «Розвиток культурно-мовних, морально-громадянських цінностей комунікативної особистості учнів у педагогічній системі навчання української мови та літератури».
03.11.2015 р. 
У Київській гімназії східних мов №1 відбулася педагогічна рада на тему: «Розвиток культурно-мовних, морально-громадянських цінностей комунікативної особистості учнів у педагогічній системі навчання української мови та літератури».

Педагоги у своїх виступах розкрили особисті інноваційні методи та засоби розвитку культурно-мовних цінностей учнів 9-11 класів на уроках української мови та літератури. 
У сучасному процесі державотворення гуманітарна сфера, до якої належить і освіта, відіграє першорядну роль, адже найбільшою цінністю кожного цивілізованого суспільства є людина. Мовно-літературна освіта є важливим чинником створення оптимальних передумов розвитку всебічно освіченої особистості, виховання громадянина-патріота України, а її зміст базується на засадах загальнолюдських і національних цінностей, принципах гуманізму й демократії.
Мета освітньої галузі «Мови і літератури» сформульована як «розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій». Создан 24 фев 2018МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
formula.kr.ua